Wsparcie

Chcemy zaprosić Państwa do współpracy przy wspieraniu nowoczesnych form edukacji i wpływaniu na jej rozwój.

Czujemy, że to wyjątkowy moment, w którym świat biznesu mógłby wesprzeć świat edukacji, które de facto przeplatają się ze sobą i mają na siebie bezpośredni wpływ.

Pierwszym krokiem do osiągnięcia tego celu jest zorganizowanie pierwszych w Polsce 2-dniowych warsztatów z eduScrum dla nauczycieli i osób związanych z edukacją, które poprowadzi twórca i założyciel eduScruma Willy Wijnands.

Kolejnym krokiem będzie działalność promująca innowacyjne podejście w edukacji: konferencje, publikacje, organizowanie społeczności nauczycieli korzystających z innowacyjnych metod nauczania, rozwój kompetencji społecznych i technologicznych, współpraca z organizacjami pracującymi na rzecz zmian w polskich szkołach.

Równolegle, chcemy opracować system warsztatów i wspierania szkół, nauczycieli, którzy zaimplementują eduScrum na swoich zajęciach lekcyjnych oraz rodziców, by skutecznie czerpali z tej praktyki.

Nasze działania już teraz związane są z krzewieniem wartości jakie wnosi podejście Agile i Scrum do edukacji, podkreślając jak to podejście pozwoli zminimalizować czas poświęcony na realizowanie podstawy programowej, wprowadzi nową kulturę komunikacji do szkoły, ograniczy czas poświęcony na prace domowe, których nie zadaje nauczyciel, tylko sam uczeń, jeśli czuje taką potrzebę.

Aktualnie realizujemy pierwszy krok naszego przedsięwzięcia: organizacja warsztatów i przyjazdu twórcy metody eduScrum (informacje o wydarzeniu), organizowanie reprezentatywnej grupy nauczycieli na pierwszy taki warsztat w Polsce, udział w konferencjach związanych z edukacją i światem biznesu, tworzenie publikacji i materiałów promocyjnych, jednak bez wsparcia nie jesteśmy w stanie wszystkiego sfinansować z własnych środków.

Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zamierzonej inicjatywy i będzie wkładem w rozwój i edukację następnych pokoleń.

Z wyrazami szacunku oraz wdzięczności,

Marta Orbitowska- informatyk, Scrum Master

Paulina Orbitowska-Fernandez- nauczyciel, zarządzanie oświatą

 

Skontaktuj się z nami: