4Cs – Collaboration

Collaboration- Współpraca. Środowisko, w którym panuje zasada win-win ( wygrany-wygrany), gdzie błąd jest widziany, jako zasób, a nie przeszkoda do dalszego działania