4Cs – Critical thinking

Critical Thinking- Krytyczne myślenie. Prowadzące do poszukiwania, weryfikacji źródeł, inspirujące do tworzenia i budowania poczucia wartości w każdym