Kontakt

Wszelkie pytania kieruj na adres:
Marta Orbitowska
Professional Scrum Master
Entuzjastka Agile i Managment 3.0
QA Manager w projektach IT

Paulina Orbitowska-Fernandez
Zarządzanie Placówkami Oświatowymi
Nauczyciel języka angielskiego
Entuzjastka Porozumienia Bez Przemocy
Trener – prowadzi warsztaty z zakresu empatycznej komunikacji
http://paulinaorbitowska.pl/