eduScrum w szkole

W organizacjach, podejście Scrum koncentruje się na tym, by deweloperzy wspólnie, produktywnie i w przyjemny sposób pracowali nad wytwarzanym produktem.

    • Z eduScrum uczniowie pracują razem w energiczny, skoncentrowany na cel, efektywny i wydajny sposób.
    • Z eduScrum uczniowie rozbudzają w sobie chęć bycia nieocenionym członkiem zespołu.
    • eduScrum utrwala nastawienie dążące do stałej poprawy.
    • eduScrm to model dla współtworzenia procesu uczenia się i wspierania w tej nauce.

 

 Z radością podzielimy z Wami nasz entuzjazm!