Przygotowanie uczniów XXI wieku do życia w globalnym społeczeństwie

An Educator’s Guide to the “Four Cs” czyli przygotowanie uczniów XXI wieku do życia w globalnym społeczeństwie – Przewodnik dla nauczycieli “Using the ‘Four Cs’ to engage students is imperative. As educators prepare students for this new global society, teaching the core content subjects—math, social studies, the Continue Reading

Co to jest eduScrum?

To proces nauczania, zestaw działań dających uczniom możliwość samodzielnego podejmowania decyzji, z uwzględnieniem ich potrzeb i tempa pracy, jednocześnie dający nauczycielowi poczucie bezpieczeństwa w aspekcie realizacji podstawy programowej oraz osiągania zadowalających wyników. To kultura współpracy i otwartości, dająca swobodę uczniowi w podejmowaniu decyzji, ucząca Continue Reading