4Cs – Creativity

Creativity- Kreatywność. Dostęp do własnych, nieograniczonych zasobów pozwalających na swobodne i twórcze działanie